Generalforsamling

Generalforsamling i Nors hallen onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.30.

Afholdes i Nors Beboerhus.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Regnskab for 2018 forelægges til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  5a. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter.
 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  Anne Marie Foldager. (Modtager genvalg)
  Kristian Amby.  (Modtager genvalg)
 1. Valg af suppleant.
  På valg er Merethe Krog Nystrup. (Modtager genvalg)
 1. Valg af Revisor.
  På valg er Helle Fly Geertsen
 1.  Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ole Christensen (formand)
Tlf. 25136039